O výdeji léčiv

Výdejní činnost v lékárně probíhá třemi různými způsoby:


1) Výdej bez receptu

bývá odděleně nebo na témže místě jako výdej na recept. Sem přichází obvykle pacient samoléčitel, který nemá obzvláště závažné zdravotní problémy (chřipka, kašel, rýma, průjem, bolesti zad, ...), aby si koupil vhodný lék, homeopatikum, kojeneckou a dětskou výživu, pleny a jiné pomůcky, potravinové doplňky.


2) Výdej na recept

je obstaráván lékárníkem, který musí nejprve recept zkontrolovat, zda je řádně vyplněný. I vy sami můžete některé nedostatky odhalit a včas si je nechat od sestry či lékaře doplnit. Mnohdy si tím ušetříte opětovné kroky k lékaři zpět.

Lékařský předpis musí obsahovat:

- označení zdravotní pojišťovny číselným kódem,
- jméno, příjmení, adresu a rodné číslo nemocného,
- předpis léčivého přípravku,
- návod k použití léčivého přípravku,
- otisk razítka lékaře a podpis lékaře,
- datum vystavení receptu.

Datum vystavení receptu úzce souvisí s jeho platností. Platnost receptů je 14 dní, včetně receptu s modrým pruhem, recept na antibiotika je 5 dní.


3) Výdej na poukaz

je opět prováděn lékárníkem, případně farmaceutickou asistentkou. Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku musí mít také své náležitosti:

- označení zdravotní pojišťovny číselným kódem,
- jméno, příjmení, adresu a rodné číslo nemocného,
- předpis pomůcky,
- návod k použití léčebné pomůcky,
- otisk razítka lékaře, jeho podpis a datum vystavení poukazu.

Platnost je v případě poukazu omezena na jeden kalendářní měsíc od jeho vystavení. Pacient při převzetí pomůcky stvrzuje tuto skutečnost svým podpisem na druhé straně tiskopisu.


Autor stránky: Mgr. Zuzana Šreiberová

© Lékárna ASPASIA, Nádražní 1383/24, 399 01 Milevsko, tel: 382 522 014
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!